Опубліковано: 24 червня 2013, 14:15

Скачать .pdf
POWERNET

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ТОВ «Повернет»

Від 23.06.2013 р. № 2013-06-23/1

Договір надання телекомунікаційних послуг

6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

6.1. При користуванні Послугами, Додатковими послугами Оператора Абоненту забороняється:

6.1.1. обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Оператора або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами;

6.1.2. проводити розсилку рекламних, інформаційних та інших матеріалів, крім випадків, коли адресати згодні отримати ці матеріали;

6.1.3. проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Оператора, а також здійснювати будь-які інші дії, які тягнуть за собою порушення її роботи, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність;

6.1.4. використовувати Мережу для здійснення дій аморального характеру, а також таких дій, що порушують громадський порядок, посягають на честь та гідність громадян і організацій або викликають їх скарги;

6.1.5. зловживати будь-яким чином Послугами Оператора. При цьому, під зловживанням розуміється таке користування Абонентом Послугами, при якому інші Абоненти або Оператор зазнають або можуть зазнавати збитків, за умови, що таке користування Послугами здійснюється не з метою задоволення потреб, які зазвичай задовольняються за допомогою телекомунікаційних послуг;

6.1.6. передавати через Мережу Оператора програмні коди, які містять у собі віруси або інші шкідливі компоненти;

6.1.7. порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання;

6.1.8. використовувати на комерційній основі абонентське обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам.

6.2. Оператор залишає за собою право відмовити Абоненту в пересиланні інформації або видалити зі своїх серверів будь-яку інформацію та матеріали повністю чи частково, якщо вони порушують законодавство або умови цього Договору.

6.3. Абонент повинен усвідомлювати, що рахунки на оплату Послуг та Додаткових послуг Оператора, деталізації, а також інші матеріали, що можуть бути для нього конфіденційними і які надсилаються Оператором Абоненту за допомогою поштового зв’язку, e-mail тощо, можуть стати доступними зловмисникам, зважаючи на можливу вразливість систем e-mail повідомлень. У зв'язку з цим Оператор не нестиме відповідальності за можливе розкриття конфіденційної інформації Абонента у разі протиправного проникнення зловмисником у поштову скриньку Абонента,перехоплення повідомлення в процесі доставки, а так само у інших випадках отримання зловмисниками доступу до конфіденційної інформації Абонента.

  1   2   3   4   5  6  7   8   9   10   11