Опубліковано: 24 червня 2013, 14:15

Скачать .pdf
POWERNET

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ТОВ «Повернет»

Від 23.06.2013 р. № 2013-06-23/1

Договір надання телекомунікаційних послуг

5. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ІНФОРМУВАННЯ АБОНЕНТІВ

5.1. Про зміну умов цього Договору Абонент інформується шляхом публікації нової редакції Умов на Інтернет-сайті і розміщення на цьому ж ресурсі відповідного повідомлення про здійснену зміну умов не пізніше ніж за 7 днів до застосування змін. Крім того, інформування про зміну Умов може здійснюватися також шляхом розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.

5.2. При зміні умов надання Послуг (у тому числі зміні тарифів, а також заміні одного Тарифного плану на інший):

5.2.1. Абонент інформується шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті не пізніше ніж за 7 днів до початку застосування відповідних змін. Крім того, повідомлення про зміну умов надання Послуг може здійснюватися шляхом надсилання повідомлення на кінцеве обладнання Абонента, розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації та іншими доступними для Сторін способами комунікацій.

5.2.2. Корпоративний Абонент інформується шляхом надсилання повідомлення на кінцеве обладнання Абонента та/або шляхом надсилання письмового повідомлення не пізніше ніж за 7 днів до початку застосування відповідних змін.

5.3. Про перерви у роботі Мережі під час проведення планових ремонтних, профілактичних та інших робіт, про аварії на Мережі та орієнтовні строки відновлення надання Послуг, а також про умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану Абонент інформується при його зверненні до Оператора, на Інтернет-сайті. Додатково інформування про орієнтовні строки усунення аварій на Мережі може здійснюватися шляхом розміщення відповідного оголошення засобах масової інформації, якщо є підстави вважати, що пошкодження Мережі не буде усунуто протягом однієї доби. Інформування про проведення капітальних, профілактичних чи інших робіт здійснюється щонайменше за 10 робочих днів до їх проведення.

5.4. Про скорочення переліку, обмеження, тимчасове припинення або припинення надання Послуг з ініціативи Оператора Абонент інформується шляхом надсилання повідомлення на кінцеве обладнання Абонента або іншими доступними для Сторін способами комунікацій за будь-який час до моменту скорочення переліку, обмеження, тимчасового припинення або припинення надання Послуг. У разі скорочення переліку, обмеження, тимчасового припинення або припинення надання Послуг, оплата яких повинна здійснюватися у чітко визначені строки, таке повідомлення надсилається щонайменше за 10 днів до дати скорочення переліку, обмеження тимчасового припинення або припинення надання Послуг та повинне містити строк оплати Послуг. Повідомлення про скорочення переліку, обмеження, або тимчасове припинення надання Послуг може бути одночасно повідомленням і про можливе припинення надання Послуг, якщо про це буде прямо зазначено у самому повідомленні. Про припинення надання Послуг з ініціативи Корпоративний Абонент інформується письмово. Повідомлення про скорочення переліку, обмеження, тимчасове припинення або припинення надання Послуг повинне містити строк (або дату) відповідно, скорочення переліку, обмеження, тимчасового припинення або припинення надання Послуг.

5.5. Про припинення Оператором діяльності у сфері телекомунікацій (у тому числі однієї або декількох Послуг) Абонент інформується не пізніше, ніж за 3 місяці до припинення діяльності, шляхом розміщення оголошення на Інтернет-сайті та іншими шляхами, встановленими чинним законодавством.

5.6. Вимоги щодо підключення та використання кінцевого обладнання доводяться до відома Абонента у доступній формі шляхом розміщення відповідної на Інтернет-сайті Оператора.

5.7. Про розірвання Договору з ініціативи Оператора останній інформує Абонента письмово.

5.8. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження, банківських або податкових реквізитів Оператора, Абонент інформується шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті.

  1   2   3   4  5  6   7   8   9   10