Опубліковано: 24 червня 2013, 14:15

Скачать .pdf
POWERNET

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ТОВ «Повернет»

Від 23.06.2013 р. № 2013-06-23/1

Договір надання телекомунікаційних послуг

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Послуги надаються Абонентам на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором.

2.2. Перед укладенням Договору, незалежно від його форми та змісту, Абонент має ознайомитися за допомогою Інтернет-сайту з інформацією, перелік якої наведено у п. 15 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.

2.3. Договір з Абонентом укладається шляхом подання Оператору особою, яка бажає стати Абонентом заяви про приєднання до Договору

2.4. Договір з Абонентом є публічним договором приєднання і не може бути змінений на вимогу Абонента. Договір з Контрактним Абонентом вважається укладеним у момент підписання Абонентом Заяви про приєднання до Договору.

2.5. Договір з Корпоративним Абонентом не є публічним договором. Сторони можуть за спільною згодою відступити від стандартної форми Договору Оператора та визначити умови, які відрізнятимуться від типових форм Договору Оператора. Договір з Корпоративним Абонентом вважається укладеним у момент його підписання Сторонами.

2.6. Уповноважений представник Оператора перед укладенням Договору ознайомлює майбутнього Абонента з умовами Договору та надає відповіді на всі питання такого майбутнього Абонента стосовно Послуг Оператора.

2.7. У разі, якщо Абонент бажає отримати копію цього Договору, представник Оператора зобов'язаний її надати. Копія договору повинна буди посвідченою підписом уповноваженої особи Оператора та його печаткою.

2.8. Перед укладенням Договору у письмовій формі Абонент повинен надати Оператору документи, визначені внутрішніми процедурами Оператора.

2.9. Надання Послуг розпочинається протягом 1 робочого дня з моменту прийняття Абонентом Інсталяційних робіт та внесення Абонентом початкового (авансового) платежу у визначеному Тарифним планом розмірі.

  1  2  3   4   5   6   7